ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ
Κάθε αναπηρία είναι τόσο μεγάλη όσο της επιτρέπουμε να είναι.

 

~ Freddy Bloom

ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Με την Ελένη Καράγιωργα

Στο Κέντρο μας πραγματοποιείται εκμάθηση της Νοηματικής Γλώσσα σε κωφά/βαρήκοα παιδιά μέσω συνεδρίων λογοθεραπείας αλλά ακόμα και βιωματικά εργαστήρια για γονείς , συγγενείς και φροντιστές παιδιών με προβλήματα ακοής, φοιτητές καθώς και όποιον θα ήθελε να έρθει σε μια πρώτη επαφή με τη νοηματική γλώσσα. Έπειτα πραγματοποιούνται κύκλοι εργαστηρίων για όποιον επιθυμεί την εκμάθηση της. 

Παρέχονται σημειώσεις καθώς και πιστοποιητικό εκμάθησης από τον φορέα μας.

Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) είναι η φυσική γλώσσα της κοινότητας των Κωφών στην Ελλάδα. Όπως συμβαίνει και με τις υπόλοιπες νοηματικές, η ιδιαιτερότητά της σε σχέση με αυτό που ο περισσότερος κόσμος έχει συνηθίσει να ονομάζει “γλώσσα” είναι ότι η γραμματική της, δηλαδή το σύστημα των κανόνων βάσει των οποίων διαρθρώνεται ο λόγος και επιτυγχάνεται η επικοινωνία, δεν είναι προφορικό αλλά οπτικο-κινησιακό. Η ΕΝΓ λέγεται “ελληνική” γιατί χρησιμοποιείται στην Ελλάδα από Έλληνες νοηματιστές, αυτό όμως δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι απεικονίζει την ελληνική γλώσσα ή ότι προέρχεται από αυτήν. Αντίθετα, πρόκειται για ένα αυτόνομο γλωσσικό σύστημα που μπορεί να μελετηθεί και να αναλυθεί όπως και κάθε άλλη φυσική γλώσσα.

Πηγή noesi.gr

en_GBEnglish