Γ. Γεννηματά 53, Τσαλικάκι, Ηράκλειο Κρήτης

ΕΙΝΑΙ Η ΤΥΠΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΙΔΙΟΥ;

5275A5FF-96C9-458F-9248-7A31D3D13075

ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ ΑΝΗΣΥΧΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΟΥΣ;

ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1ο ΕΤΟΣ
Δε στρέφει το βλέμμα προς την πηγή του ήχου.

Δεν παρακολουθεί συζητήσεις ενηλίκων και απολαμβάνει παιχνίδια του τύπου «κου-κου-τσα».

Δεν αναγνωρίζει οικεία αντικείμενα και εκτελεί απλές εντολές.

Δεν μιμείται διαφορετικούς ήχους, δεν παράγει σειρές συλλαβών κατά το βάβισμα ή/και δεν λέει μερικές απλές καθημερινές λέξεις.

ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2ο ΕΤΟΣ

Δεν αναγνωρίζει βασικά μέλη του σώματος.

Δεν ανταποκρίνεται σε απλές ερωτήσεις π.χ. «τι είναι;» ή «πού είναι;».

Δεν παράγει απλές φράσεις δύο λέξεων.

Δεν παράγει ποικιλία συμφωνικών ήχων.

ΜΕΧΡΙ ΤΟ 3ο ΕΤΟΣ

Δεν κατανοεί αντίθετες έννοιες π.χ. μεγάλο-μικρό, πάνω-κάτω.

Δεν εκτελεί σύνθετες εντολές 2 βημάτων.

Δεν παράγει 2-3 λέξεις για να εκφράσει επιθυμίες και άλλα σημαντικά γεγονότα.

Η ομιλία δεν είναι καταληπτή από άτομα εκτός της οικογένειας.

Δεν πραγματοποιεί ερωτήσεις.

ΜΕΧΡΙ ΤΟ 4ο ΕΤΟΣ

Δεν αναγνωρίζει ζώα, χρώματα, σχήματα και άλλες έννοιες καθημερινού λεξιλογίου.

Δεν αφηγείται γεγονότα από την καθημερινότητα του παράγοντας κατά μέσο όρο 3-4 φράσεις.

Δεν απαντάει σε ερωτήσεις «ποιος;, τι;, πού;»

Δεν πραγματοποιεί ερωτήσεις «πότε;» και «πώς;»

Δεν χρησιμοποιεί προσωπικές και κτητικές αντωνυμίες.

Δεν παράγει τον πληθυντικό αριθμό.

ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5ο ΕΤΟΣ

Δεν κατανοεί χρονικές, χωρικές, ποσοτικές έννοιες.

Δεν ακολουθεί σύνθετες εντολές 3-4 βημάτων.

Δεν ονομάζει αριθμούς και γράμματα.

Δεν διηγείται μικρή ιστορία.

en_GBEnglish